ECCE ORGANUM!

glej.orgle.si


ISSN 2463-9397

arsors@jarina.org

www.dlib.si

ECCE ORGANVM! 32 (Oktober 2023)


Fischerjeva Ariadne Musica v Crngrobu
Orgle sedanje Nadškofije Maribor med leti 1991 in 1993 – dekanije zahodnega dela


ECCE ORGANVM! 31 (Julij 2023)


Orgle Orglarstva Škrabl zunaj Slovenije med leti 2020 in 2022


ECCE ORGANVM! 30 (April 2023)


Karol Kriegl in njegov opus
Dokumentacija orgel v podružnični cerkvi nadangela Mihaela na Olševku


ECCE ORGANVM! 29 (Januar 2023)


Upodobitve orgel v srednjeveških cerkvah vzhodnoalpskega prostora - preliminarni pregled
Šolske orgle na Slovenskem pred drugo svetovno vojno
Ars organi Sloveniae v letu 2022 - Annual Report for 2022


ECCE ORGANVM! 28 (Oktober 2022)


Orgle sedanje Škofije Celje med leti 1991 in 1993


ECCE ORGANVM! 27 (Julij 2022)


Dokumentacija orgel v župnijski cerkvi v Šentvidu pri Stični


ECCE ORGANVM! 26 (April 2022)


Jenkove orgle opus 22 v katedrali sv. Petra v Djakovu na Hrvaškem
Orgle v katedrali sv. Štefana v Passau


ECCE ORGANVM! 25 (Januar 2022)


Že vsaj dvanajst stoletij orgle povezujejo Evropo /
Pipe organs – unifying European culture for at least twelve centuries.
Posebnosti pedalnih klaviatur v Sloveniji /
Atypical pedal keyboards in Slovenia
Ars organi Sloveniae v letu 2021 /
Ars organi Sloveniae – Annual report 2021


ECCE ORGANVM! 24 (Oktober 2021)


Dejavnosti slovenskih orglarjev na območju Bjelovarsko-križevske škofije
Djelatnost slovenskih orguljara na području Bjelovarsko-križevačke biskupije
(Marko Đurakić)


ECCE ORGANVM! 23 (Julij 2021)


Statistika orgelj Ljubljanske škofije 1916/17 – razpredelnica s podatki


ECCE ORGANVM! 22 (April 2021)


Podobe orgel območja škofije Celje med leti 1991 in 1993,
dekanije Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje in Nova Cerkev

Orgle Franca Goršiča - raziskovalno dokumentacijski projekt
Goršičeve orgle iz Vipave - v prodaji ostanki omare


ECCE ORGANVM! 21 (Januar 2021)


Bibliografija raziskav slovenskih orgel do 2020
Organološka statistika od začetka 20. stol. do monografije Orgle Slovenije
Ars organi Sloveniae v letu 2020
Ars organi Sloveniae annual report 2020


ECCE ORGANVM! 20 (Oktober 2020)


Podobe orgel območja škofije Murska Sobota med leti 1991 in 1993
Andrej Ferdinand Malahovski - novi podatki v letu 2020
Orglarska rodbina Jäger in baročna orglarska delavnica v Ormožu


ECCE ORGANVM! 19 (Julij 2020)


Orgle Hrvaške - teren jug - z izpostavljenimi orglami slovenskih izdelovalcev


ECCE ORGANVM! 18 (April 2020)


De hydraulis – O orglah z vodnim uravnalnikom (Vitruvius)
Ταραυλιχου Οργανου κατασκευη - Izdelava orgel z vodnim uravnalnikom (Heron)
De fistulis organicis quomodo fiant – Kako se izdelajo orgelske piščali (Bern)
De instrumento quod organarium dicitur – O glasbilu, ki se imenuje orgle (Theophilus)
Descriptio instrumenti – Opis inštrumentov (Arnault)
Tractatus de musica – Zapis o glasbi (Židek)
Antični in srednjeveški spisi o orglah – spremna beseda in komentar k prevodom


ECCE ORGANVM! 17 (Januar 2020)


(V počastitev 190 letnice Kunathovih 'ECCE ORGANVM!' v Srednji vasi v Bohinju.)
Kritični pogled na slovensko orgelsko krajino 2020 / A critical view to the Slovenian organ landscape in 2020
Posebnosti slovenske orgelske prakse na Koroškem / Spezifische slowenische Orgelpraxis in Kärnten.
Ars organi Slovenia v letu 2019 [19]/ Annual report 2019


ECCE ORGANVM! 16 (Oktober 2019)


Umetnost v bogočastni službi - orgle / Art at the Service of the Liturgy - Organ (1908)
Petar Nakić (Pietro Nacchini)- seznam 170-ih tiskanih in spletnih virov - a list of 170 printed and on-line sources


ECCE ORGANVM! 15 (Julij 2019)


Orgle v Furlaniji / Organs in Friuli (ISO Congress 2018) Christopher Stembridge

ECCE ORGANVM! 14 (April 2019)


SYNTAGMA MUSICUM Druga knjiga - tretji del in poglavja četrtega dela
Michael Praetorius 1619 - prevod Edo Škulj 2019


ECCE ORGANVM! 13 (Januar 2019)


ORGLE SLOVENIJE - oblika in organizacija knjige / PIPE ORGANS OF SLOVENIA - book organization
ORGLE GORNJESAVSKE DOLINE (Dovje, Kranjska Gora, Podkoren, Rateče)
Ars organi Sloveniae in 2018 - Annual Report [29] / Ars organi Sloveniae v letu 2018 - letni pregled [35]


ECCE ORGANVM! 12 (Oktober 2018)


Orglarstvo jugovzhodne Avstrije - na presečišču srednjeevropskih kulturnih krajin
/ Orgelbau in Südösterreich (ISO Congress 2018) Gottfried Allmer


ECCE ORGANVM! 11 (Junij 2018)


Slovenske skladbe / Slovenian organ music performed by +Angela Tomanič

ECCE ORGANVM! 10 (April 2018)


Orgle na blejskem Otoku - pregled stanja in osebno mnenje
/ The organ on the Island of Bled - observations and personal view
Blejski Otok – orgelska omara in pogodba 1639 /
Island of Bled – Organ Case and the Contract of 1639 [Abstract];
Prepisi arhivskih virov / Contract transcription


ECCE ORGANVM! 9 (Januar 2018)


Obnovljene Colaričeve orgle v Šentlipšu (St. Philippen ob Sonnegg, A)
/ Restored organ at St. Phillien (A), erected by Colarič in 1896; Aus dem Kollaudierungsbericht
Ars organi Sloveniae in 2017 (Annual Report) / Ars organi Sloveniae v letu 2017 (poročilo)


ECCE ORGANVM! 8 (Oktober 2017)


Čigave so orgle / Authorship of the organ - Abstract
Restavriran pozitiv iz leta 1812 v Grebinju (Griffen) na Koroškem
/ Restored positive at Grebinj (Griffen, Austria) - Abstract


ECCE ORGANVM! 7 (Julij 2017)


The Swedish church in Oslo and its new Močnik-organ
/ Nove Močnikove orgle v Švedski cerkvi v Oslu na Norveškem (by Hans Fagius)
Vrednotenje orgel (2. del)
/ Categorization of Slovenian Pipe Organs by their Historical Value, part 2
Vrednotenje orgel - deset vzorčnih primerov 2016
/ Pipe organ evaluation - ten examples


ECCE ORGANVM! 6 (April 2017)


Vrednotenje orgel (1. del) / Categorization of Slovenian Pipe Organs by their Historical Value
Weilheimerski regulativ 1957
Resolucija Varaždin 2000
Resolucija Zürich 2011 “ORGEL ORGUE ORGANO ORGAN 2011”
Izbrani viri o dokumentiranju in vrednotenju orgel
/Documentation and categorization of historical organs - sources/


ECCE ORGANVM! 5 (Januar 2017)


Devova orglarska delavnica / Organ workshop F. Ks. Dev
Organbuilder Franc Ksaver Dev (Abstract in English) -
Razprava v Učiteljskem tovarišu / Public discussion about Dev’s organs in 1862
Ars organi Sloveniae in 2016 (Annual Report) -
Ars organi Sloveniae v letu 2016 (poročilo) -


ECCE ORGANVM! 4 (Oktober 2016)


Glasbena akademija in orgle / Organ and Academy of Music
Zapisi s terena / Field notes - Poděbrady, Zagreb, Brestanica


ECCE ORGANVM! 3 (Julij 2016)


Orgelski mozaik 2016 - iz terenske beležke / Field notebook in 2016
Blagoslov obnovljenih orgel na Bledu / Blessing of the restored organ at Bled
Sproščeno ob orglah / Free your organs!
Vici in Organoku (= orgelski sudoku)
/ Organ jokes & Organoku (= organ sudoku)
Častitljiva 500-letnica v Kopru / 500 years of organ in the Cathedral of Koper


ECCE ORGANVM! 2 (April 2016)


Kamilo Mašek (1859): O sestavi orgel in njihovem vzdrževanju
/ Construction and Maintenance of Pipe Organ by Kamilo Mašek (1859)
- translation with short introduction in German language.
Zapisi s terena / Field notes - Koroška 2015 (Vrhe pri Slovenj Gradcu, Poljane pri Prevaljah)
Nove Močnikove orgle na Brezovici / New Organ by Orglarstvo Močnik


ECCE ORGANVM! 1 (Januar 2016)


Poročilo o delu v letu 2015 / Annual report for 2015
Orglar Johann Gottfried Kunath – življenje in pregled dela
/ Organ builder Johann Gottfried Kunath: life and overview of his work
Ars organi Sloveniae